"Kroz igru do majstorstva" program za decu od 4 do 12 godina

 

 
ŽUTI POJAS

Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje.Padovi: pad nazad, kolut napred.Poznavanje principa oslobađanja od raznih hvatova.        Tehnike:

 • Odbrana od hvata za kosu spreda - povlačenje unazad i poluga na zglobu šake
 • Odbrana od hvata za okovratnik, jednom rukom odpozadi - provlačenje ispod ruke unazad i poluga na zglobu šake
 • Odbrana od hvata sa strane odpozadi (džeparenje)
 • Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda - iskorak u stranu i provlačenje ispod ruke
 • Odbrana od hvata za ruku (rukovanje) - provlačenje i pritisak - sečenje rukom nadole
 • Odbrana od hvata desnom rukom za desnu ruku - izvrtanje i povlačenje protivnika u krug, spolja
 • Odbrana od hvata za grudi - povlačenje unazad i poluga na zglobu šake.
NARANDŽASTI POJAS

     

Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje.Padovi: pad nazad, kolut napred - pad napred.Tehnike:

 • Odbrana od hvata za ruku (hvat desnom rukom za levu ruku) - iskorak u stranu i poluga na zglobu šake - druga forma
 • Odbrana od hvata za ruku (rukovanje, desnom rukom za desnu ruku) - okretanje tela, ringišpil
 • Odbrana od obuhvata oko struka - oslobađanje hvatom za prste
 • Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda - iskorak u stranu i poluga na zglobu šake - druga forma
 • Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda - izvrtanje na gore sa fiksacijom na grudima i rušenje
 • Odbrana od udarca u glavu odozgo - ukrštanje ruku, prva forma.
ZELENI POJAS

       

Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje.Padovi: pad nazad, pad napred.Tehnike:

 • Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda, provlačenjem ispod desne ruke - druga forma
 • Odbrana od kružnog udarca u glavu (šamar)
 • Odbrana od udarca odozdo u stomak - povlačenje noge unazad i blokada ruke ukrštenim rukama - poluga
 • Odbrana od hvata za oba ramena odpozadi - povlačenje noge unazad i provlačenje glave između ruku
 • Odbrana od pozdravljanja - provlačenje i sečenje nadole - poluga na zglobu, izvrtanjem
 • Odbrana od obuhvata rukom oko vrata kragna - hvat za kosu i povlačenje
 • Odbrana od udarca ispruženom rukom u glavu - hvat spolja sa dve ruke i povlačenje u krug - prva forma
 • IZBEGAVANJE napada jednog napadača
PLAVI POJAS

      

Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje,    korak okret i okret na petama.Padovi: pad napred, pad nazad, pad nazad sa ustajanjem, vezani pad napred-pad nazad.Tehnike:

 • Odbrana od udarca rukom u glavu odozgo - iskorak u stranu i zaustavljanje udarca ukrštenim šakama - kontrola na zglobu šake
 • Odbrana od obuhvata oko struka odpozadi - izvlačenje jedne noge i kontrola
 • Odbrana od hvata za grudi spreda - provlačenje glave i tela ispod jedne ruke
 • Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke odpozadi - prebacivanje jedne ruke i poluga na zglobu šake izvrtanjem - treća forma
 • Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda - izvrtanje ruku sa polugom i rušenje napadača hvatom za kosu
 • Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu - propuštanje okretom na unutrašnju stranu i rušenje
 • Odbrana od kružnog udarca nogom sa strane - propuštanje korakom i okretom - poluga na peti
 • IZBEGAVANJE napada dvojice napadača.
BRAON POJAS

Dobro znanje svih kretanja.Pravilan rad svih padova.Tehnike:

 • Odbrana od hvata za okovratnik odpozadi - okretanje spolja - rušenje i kontrola
 • Odbrana od hvata za okovratnik odpozadi - okretanje unutra sa šamarom
 • Odbrana od hvata za ruku i kragnu - prebacivanje ruke i poluga na zglobu
 • Odbrana od hvata desnom rukom za levu ruku - ulazak unutra , hvat napadačeve ruke i brzo okretanje - druga forma
 • Odbrana od hvata desnom rukom za desnu ruku - korak okret spolja i povlačenje napadača za sobom - prva forma
 • Odbrana od hvata jednom rukom za okovratnik odpozadi - brzo provlačenje ispod ruke i poluga na laktu
 • IZBEGAVANJE napada više napadača.
DEČJI CRNI POJAS

 

Izuzetno talentovani učenici ovog uzrasta imaju mogućnost da se pripremaju za dečiji crni pojas. Tokom dužeg vremenskog perioda, u dogovoru sa trenerom, pripremaju delove propisanog programa i polažu  pred komisijom SCRA, na čelu sa majstorom LJubomirom Vračarevićem, tvorcem realnog aikidoa. Program obuhvata:

 • Prikaz svih vrsta kretanja (pravilan stav, odsečno pravilno kretanje)
 • Pravilan rad svih vrsta padova
 • Principi oslobađanja od raznih vrsta hvatova
 • Besprekorno izvođenje najmanje po 5 tehnika odbrane od:
 • raznih vrsta hvatova spreda
 • raznih vrsta hvatova odpozadi
 • udaraca rukom u glavu odozgo
 • udaraca rukom u glavu sa strane
 • nožnih udaraca
 • karate udaraca
 • napada nožem
 • IZBEGAVANJE napada  dva i više napadača.

 

 

 

Slavujev venac 1
11120 Beograd
Adresni kod: 145805
Srbija

Info: 060/ 800 50 30
Slavica Babić: 063/24 29 13
office@wcra.rs
office.ssra@gmail.com 
Skype: ljuba.vracarevic.wcra
Zakonom zaštićeno. Sva prava zadržava Ti Computers Solutions