Izvodi iz štampe

Samuraj na srpski nacin

Clanak objavljen u "JAT-ovoj reviji"

Tvorac nove vestine samoodbrane Ljubomir Vracarevic osnovao je u 27 zemalja sveta 196 skola realnog aikidoa, kroz koje je do sada proslo 120 hiljada ucenika.

Lo s i momci nemaju sanse

Realni aikido daje zenaina mogucnost da tehnike prilagode sebi i svojoj konstituciji, a da ne gube na zenstvenosti. Naprotiv, da postanu jos ljupkije i gipkije zbog jacanja samosvesti - da znaju i sta hoce i sta mogu. A mogu mnogo... Moja starija kci Ana (23) trenira osamnaestgodina i ima crni pojas 4. Dan, najvise zvanje u svetu za zene, a mlada Sanja (1 5) vezba jedanaest godina i ima deciji crni pojas. Specificnost tehnike realnog aikidoa su kretanja, odnosno izbegavanja napada protivnika. Pokreti su eksplozivni, hitri, puni rotirajucih kretnji, tako da majstori realnog aikidoa mogu da se odbrane od dva i vise napadaca. Pokreti izbegavanja koriste se u prvom momentu, monnentu napada. Vec u sledecem momentu, koristi se jedna od veoma upotrebljivih poluga kojima se blokira protivnik. Time se iskazuje superiornost, a nepovreduje napadac, sto i jeste krajnji cilj.

Obucavao sam telohranitelje za nekoliko predsednika raznih zemalja sirom sveta: Mugabea, Gadafija, Gligorova, Nuzarbajeva... Obuka za telohranitelje spada medu najkompleksniie. Zahteva rad po etapama u svim mogucim i nemogucim situacijama. Mnoge detalje, od Mugabea do carske palate u Tokiju, opisao sam u mojoi knjizi "Obucavao sam telohranitelje". Simulacija obuke je maksimalna, kao u dobrom filmu. Aranziram situacije na moru, u vodi, vazduhu, u pustinji, na planini, u avionu ili brodu, bilo gde. Cesto se scenari|i granice sa fantazijom, ali svaki ucenik igra svoju ulogu, kao u realnim okolnostima.

Za rad sa malom decom osmislio sam pedesetak tehnika kojima ona, kroz igru, usvajaju osnovne elemente reagovanja, pomeranja i sklan|anja sa linije napada. Sto |e nojvaznije, pospesujemo im motoriku, sto ce im kasnije u zivotu itekako koristiti. S decom stalno razgovaramo, ob|asn|avamo im kada mogu i smeju da upotrebe odredenu tehniku da se zastite. Program za decu se primen|u|e u nekoliko zemal|a sveta. Zahvaljujuci njemu, ja sam od Ruske akademije nauka dobio veliko priznanje -Prvi akademik realnog aikidoa i dziu dzice na svetu. U hantimasinskom regionu u Sibiru deca iz 12 skola vec sest godina uce realni aikido. Sta mislite kakav je ucinak? Najveci problem u tim gradovima, upotreba droge medu decom, smanjen je 30 do 40 odsto.

Rusi su me uvrstili u "Morzeve"

Disciplina obuke je surova, bas kao i ruska zima. Ali, ako redovno trenirate, organizam ocvrsne. U Rusiji sam u vise navrata drzao obuku za tzv. "alfe", specijalne jedinice ruske armije. Imali smo obicaj da posle saune, u kojoj je izmedju 100 i 120 stepeni Celzijusovih, zajedno izademo napolje i da se, onako bez odece, uvaljamo u sneg, na temperaturi od -42 stepena. Znate li sta vam se moze dogoditi: ako sopstveno uho uhvatite rukom, ono vam ostone u ruci. To mi se umalo nije dogodilo u Sibiru, ali me je na vreme sprecio jedan "alfa". Inace, Rusi zimi motornim testerama seku led i onda pliva|u. Sport celici. Zato sam na ulaz u Svetski centar realnog aikidoa u Beogradu okacio prastaru mudrost japanskih samuraja:

"Pojedinac moze mnogo vise od onogo sto veruje da moze, ako do kraja veruje da moze".

U borilackim sportovima nema mesta sujeti

Paralelno sa obukom, polaznici realnog aikidoa uce se i samokontroli i plemenitosti. Ponekad, medutim, u borilacke sportove zalutaju i Ijudi koji ne mogu da se izbore sa svojim manama i ko|i vole da provociraju. Bio sam skoro u kinesko| provinci|i Sing Jang u kojoj su zainteresovani za razvoj realnog aikidoa. Dok me je publika pozdravljala, iznenada se javio ucitelj kineske vestine, san-da-e, uzviknuvsi da mo|a tehnika ni|e dosto|na njegove. 1 to nije sve. On |e krenuo rukom i ja, sta sam mogao, morao sam da branim svoju vestinu. Njihov idol bio je na podu. Onda sam se okrenuo publici i rekao: "Ovo je Realni aikido".

Pismeni zadatak jednog decaka "Licnost koja mi sluzi za ugled"

Licnost koju cu opisati je moj trener Ljuba, crni pojas 8. Dan. Visokog je rasta i krupne je grade. Ima svetloplave oci i prosedu kosu. Mnogo voli da se druzi sa decom. Ljuba mi uvek pomogne kada mi nesto nije jasno. Trudi se da me nauci svemu sto zna i da ja to upamtim. Prvi put kada sam dosao na trening nisam znao da vezem pojas. Trener mi je prisao i pokazao kako se to vezuje. Prejako ga je stegao. Cim sam osetio bol, znao sam, ako se budem trudio, dobicu spretnost tigra i snagu medveda. Ljuba uvek govori: "Ovde slabi postaju jaki, a jaki plemeniti i svesni svoje snage".

Zahvaljujuci svojoj i trenerovoj upornosti, ja sam za manje od dve godine postao nosilac 2. kju-a plavog pojasa. Mog trenera sam odabrao zato sto voli svima nesebicno da pomogne i da prenese sve svoje znanje.

The creator of a new art of self-defense Ljubomir Vracarevic has founded 196 schools of real aikido in 27 countries with 120,000 students having already completed their courses

Bad Guys Have No Chance

Real aikido provides for women a chance to adjust the techniques to themselves and their individual type of physique, without having to partwith their femininity. On the contrary, it offers them an opportunity to become even more graceful and supple owing to enhancing their self-awareness to know both what they want and what they can. And they can do much... My eldest daughter Ana (23) has been training for 18 years and is black belt sixth-degree dan, the highest rank in the world for women; while the youngei; Sanf'a (15), has been in training for 11 years and has childrens black belt. The specific feature of real aikido technique is movement, that is evading the opponents attacks. The movements are forceful, swift, full of rotating motions so that masters of real aikido are capable of defending themselves from more than two or more attackers. The evading movements are used initially, at moment of attack. Already the next moment one of the very usable levers is used to block the opponent. In this way, superiority is displayed, and the attacker not harmed, which is the ultimate aim.

I have coached personal bod/guards or several presidents worldwide: A/lugabe, Gaddafi, Gligorov, Nazarbayev... Coaching bod/guards is among the most complex tasks. It requires work in stages in every conceivable and inconceivable situation. I have described many details, from Mugabe to the Emperors Palace in Tokyo, in my book entitled: "I Coached Bodyguards". The situations are very realistic, like in a good movie, f arrange situations on the sea, in the water, air, in the desert, on a mountain, in an airplane or boat, anywhere. The scenarios oftentimes border on the fantastic, but each student plays his role as if under actual circumstances.

Children's Program

For smaller children I have conceived some 50 techniques through which they can through play adopt the basic elements or reacting, moving and clearing from the line of attack. What is more important, in this way they improve their mobility, something they will much benefit from later on in life. We continually talk to the children, explain to them when they can and should use a certain technique to protect themselves. The children's program is taught in several countries of the world. It was thanks to this program that I received a grand recognition from a Russian Academy of Sciences:" The First .Academician of Real Aikido and Jiu-jitsu in the World". In a region in Siberia children from 12 schools have for six years already been learning real aikido. What do you think was the result of this? The biggest problem in these cities drug abuse among children has dropped 30%-40% percent.

Russians Make A "Walrus"

The discipline of training is harsh, just like the Russian winter. But, if you practice on a regular basis, the body becomes sturdy. In Russia, I have on several occasions held training sessions of the so-called "Alfa", special units of Russian Army. We made it a habit to go outside together without clothes after sauna from 100 to 120 degrees Centigrade and roll in the snow at the temperature of minus 42 Centigrade. Do you know what may happen to you at such temperatures: if you should take hold of your own ear, it remains in your hand! This almost happened to me in Siberia, but one "Alfa" warned me in time. During winter, Russians use chain saws to cut the ice and then go swimming. Sport makes one tougher. This is the reason I hanged at the entrance of the Real Aikido World Center in Belgrade the ancient wise saying of the Japanese samurai:

"An individual can do much more than what he believes he can, if he fully believes he can".

No Place for Vanity in Martial Arts

Parallel with training, real aikido students learn also self-control and nobility. Sometimes, however, people who have no control of their own shortcomings and who are given to provoking somehow find their way into martial arts. I was recently in the Chinese province ofShing Yang where they are interested in the developing real aikido. And while the audience was greeting me, suddenly a Chinese martial art of san-da-e master appeared, crying out to me that my skills were far from worthy of his own. And that was not all. He started our towards me, and / had no other option but to defend my own skills. (Smile). Their idol found himself on the floor. Then I turned to the audience and said: "This is realAikido".

A Boy's Written Test "Who Is My Role Model"

The person I will proceed to describe is my coach Ljuba, black belt eighth-degree dan. He is tall and heavyset. He has light blue eyes and graying hair.

He likes very much to be with children.

Ljuba always helps me when I need to clarify something. He tries to teach me everything he knows and makes sure I remember it. The first time I came for practice I did not know how to tie my belt. The coach came to me and showed me how it is done. He tightened it too much. As soon as I felt the pain, I knew, if I try, I would become nimble as a tiger and strong as a bear.

Ljuba always says: "In this place, the weak become strong, and the strong, noble and conscious of their strength".

Thanks to my own and the coachs perseverance, I have become blue belt second-degree in less than two years.

I have chosen to write about my coach because he likes to help everyone unselfishly and convey to him or her all his knowledge.

01.01.1999.

preuzmi dokument

Slavujev venac 1
11120 Beograd
Adresni kod: 145805
Srbija

Info: 060/ 800 50 30
Slavica Babić: 063/24 29 13
office@wcra.rs
office.ssra@gmail.com 
Skype: ljuba.vracarevic.wcra
Zakonom zaštićeno. Sva prava zadržava Ti Computers Solutions